Апликација

Проектот за зачувување на водата е важен дел од економскиот и инфраструктурниот дел, кој игра незаменлива улога во безбедноста во контролата на поплавите, искористувањето на водните ресурси, третманот и прочистувањето на отпадните води.Безбедноста на преработката на водоснабдувањето е од витално значење за модерната индустрија за вода.

Електрана (нуклеарна централа, ветерна централа, соларна централа, итн.) која ја претвора суровата енергија (на пример, хидро, пареа, дизел, гас) во електрична енергија за употреба во фиксни објекти или транспорт.

Нафтата и гасот се основна енергија за различни индустрии.Извлекувањето, обработката и дистрибуцијата бара комплициран протокол и процедури.Таквото работење и процедури имаат такви опасни потенцијали затоа ќе бараат многу строги регулативи и стандарди за опремата.

Како што укажува националната политика дека бродоградбата треба да заштеди енергија и да ги намали емисиите и да го намали загадувањето на животната средина.На бродови со големи и средни големини се инсталирани големо количество автоматизиран вентил, што го намалува работниот интензитет на екипажот и персоналот.Други применливи бродови се патнички/товарен брод, генерален товарен брод, контејнерски брод, товарен брод RO-RO, носач на рефус, носач на нафта и носач на течен гас.

Во општата индустрија HVAC, хемиска фармацевтска, производство на бродови и подморници, челик, хартија и други области може да се прилагодат според потребите на оптималните решенија и услуги.